Het gezeefde gedicht | Het Gezeefde Gedicht

Beginnende dichters doen er volgens ons goed aan veel poëzie te lezen, liefst goede poëzie natuurlijk. In deze rubriek verwijst de redactie naar bekende of minder bekende gedichten die in hun ogen het etiket meesterlijk verdienen.

Het lijstje wordt regelmatig aangevuld.

H.H. Ter Balkt De hazen 1,2,3,4,7
(uit: In de waterwingebieden)
Eva Gerlach De uren
(uit: Domicilie)
Lucebert horror
(uit: Verzamelde Gedichten)
Erik Spinoy Ik
(uit: Ik en andere gedichten)
Alfred Schaffer Deze stad had van ons kunnen zijn
(uit: Geen hand voor ogen)
Frans Kuipers zo stil sta je zo minnesmooi ga je
(uit: Het illuseum van Hersenheim)
Hubert van Herreweghen Man maait de beekkant terwijl kleinkinderen op bezoek zijn
(uit: Verzamelde gedichten)
Toon Tellegen Ik werd geboren
(uit: Een langzame val)
Stefan Hertmans Zijn troost
(uit: Goya als hond)
Gerrit Achterberg Eben Haezer
(uit: Verzamelde gedichten)
Hugo Claus Op Thomas zijn vierde verjaardag
(uit: Verzamelde gedichten)
Menno Wigman Jeunesse dorrée ('s Zomers stinken alle steden)
Herman de Coninck De plek
(uit: Verzamelde gedichten)
Leonard Nolens Dubbel
(uit: Tweedracht)
Adriaan Morriën Opstanding
(uit: Oogappel)
Paul Snoek Echt waar
(uit: Verzamelde gedichten)
Mark Insingel Wat gelijken ze op elkaar
(uit: De duiven die te hoog hangen)
Lut De Block Vrouwen, de gevulde van veertig
(uit: De luwte van het late middaguur)
Viktor Vroom koning Maandag
(uit: Stapelen)
Willem Elsschot Moeder
(uit: Verzameld Werk)
Hugo Claus Een vrouw
Ed Leeflang Een half pond maan verlicht de stad
Willem Elsschot Het huwelijk
Paul Snoek Onder water
Maria Vasalis De winter
Adriaan Morriën De verloren zoon
Leonard Nolens Schatplichtig
Menno Wigman Lichaam, mijn lichaam
Lucebert Overhandig mij brekend
Paul Rodenko Jij mij
Gery Florizoone Kerkmorgen
Neeltje Maria Min Van deze plaats af kan ik alles horen
Rutger Kopland Wie zal de vriend zijn van mijn vriendin
Bernard Dewulf gedicht 7 uit Litanie van Marthe Bonnard
(uit: Blauwziek)
Gerrit Kouwenaar men moet ...
Willem de Merode De moordenaar
Paul van Ostaijen Het dorp
Hanny Michaelis Na afloop
Wislawa Szymborska De ui
Els Moors het is al erg en toch zal het nog
(uit: Liederen van een kapseizend paard)