Het gezeefde gedicht | Het Gezeefde Gedicht

Beste inzenders, velen onder jullie sturen ons bijna maandelijks drie gedichten. Daar zijn we uiteraard blij om, maar omdat het aantal inzendingen ons boven het hoofd groeit, zien we ons verplicht ons reglement aan te passen.

We willen de Zeef graag iedere maand blijven schudden, maar vragen slechts om de twee maanden maximaal drie gedichten in te sturen.

Op die manier hopen we de druk te verlichten.

Met dank voor jullie begrip,
de redactie

Debutanten die nog geen uitgever hebben, kunnen
1, 2 of 3 gedichten inzenden naar het volgend mailadres:

hetgezeefdegedicht@gmail.com
De gedichten mogen nog niet eerder gepubliceerd zijn in een literair tijdschrift, zoals bijvoorbeeld Het Liegend konijn of de Poëziekrant.
De redactie komt elke maand samen om te overleggen over de ingezonden gedichten. Dit houdt in dat elke dichter zeker binnen de maand een antwoord mag verwachten. Dichters die niet werden opgenomen, mogen later nog nieuw werk inzenden. Dichters die hier wel al werden gepubliceerd mogen nog altijd nieuw werk voorleggen.
Gedichten mogen aangeleverd worden in de mail die u ons zendt, of via een bijgevoegd document. (doc, odt, txt,of elk ander editeerbaar formaat)
PDF's kunnen dus niet aanvaard worden.