Het gezeefde gedicht | Het Gezeefde Gedicht


Beste inzenders,

  • Debuterende dichters mogen om de 2 maanden inzenden, met maximum 3 gedichten. De gedichten mogen nog niet eerder gepubliceerd zijn.
  • Dichters die 1 bundel hebben uitgegeven mogen tweemaal per jaar drie gedichten inzenden.Zij kunnen op die manier hun gedichten toetsen en al aandacht vestigen op hun nieuw werk of evolutie. Ze krijgen wel geen feedback meer zoals de debuterende dichters.
  • We geven debuterende dichters soms tips om goede gedichten nog wat bij te spijkeren en geven argumenten waarom een gedicht de zeef net niet haalt. We kunnen hierover nadien wel niet corresponderen.
  • Dichters die al vaak inzonden en al vaak tips kregen, vertellen we alleen of hun gedicht al dan niet wordt gepubliceerd.
  • Alle inzenders mogen rekenen op een korte feedback
  • Elke dichter mag zeker binnen de maand een antwoord verwachten.
  • Dichters die niet werden opgenomen, mogen later nog nieuw werk inzenden.
  • Dichters die wel al werden gepubliceerd mogen nog altijd nieuw werk voorleggen.

Inzenden naar:

hetgezeefdegedicht@gmail.com
Gedichten mogen aangeleverd worden in de mail die u ons zendt, of via een bijgevoegd document. (doc, odt, txt,of elk ander editeerbaar formaat)

PDF's kunnen dus niet aanvaard worden.