Het gezeefde gedicht | Het Gezeefde Gedicht


Beste inzenders,

  • Debuterende dichters mogen om de 2 maanden inzenden, met maximum 3 gedichten. De gedichten mogen nog niet eerder gepubliceerd zijn.
  • Dichters die 1, en slechts 1 bundel publiceerden bij een reguliere uitgeverij verwijzen we naar de rubriek OP TIL
  • We geven graag tips om goede gedichten nog wat bij te spijkeren en geven argumenten waarom een gedicht de zeef net niet haalt. We kunnen hierover nadien wel niet corresponderen.
  • Dichters die al vaak inzonden en al vaak tips kregen, vertellen we alleen of hun gedicht al dan niet wordt gepubliceerd.
  • Alle inzenders mogen rekenen op een korte feedback
  • Elke dichter mag zeker binnen de maand een antwoord verwachten.
  • Dichters die niet werden opgenomen, mogen later nog nieuw werk inzenden.
  • Dichters die wel al werden gepubliceerd mogen nog altijd nieuw werk voorleggen.

Inzenden naar:

hetgezeefdegedicht@gmail.com
Gedichten mogen aangeleverd worden in de mail die u ons zendt, of via een bijgevoegd document. (doc, odt, txt,of elk ander editeerbaar formaat)

PDF's kunnen dus niet aanvaard worden.